Lectivo:

Clases Hora
08:30   09:23
09:23   10:15
Descanso o recreo 10:15   10:40
10:40   11:33
11:33  12:25
Descanso o recreo 12:25   12:45
5ª 12:45   13:38
13:38   14:30